Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2018

20:52
4503 8fde 500
Kaja Kowalewska / Chaos i inne piętra
Reposted fromimaybebad imaybebad viaembrace embrace
20:51
Porzuciłeś mnie (…) Nigdy Ci tego nie mówiłam, ale teraz Ci powiem. Opuściłeś mnie. Zostawiłeś. Zostawiłeś mnie w takiej tęsknocie, że no nie wiem, jak to napisać, ale ogromnej. Nie potrafiłam się z tego otrząsnąć.
— J.L Wiśniewski
Reposted fromtobecloser tobecloser viaKawaiiNamida KawaiiNamida
20:50

W stosunkach między kobietą a mężczyzną nie ma partnerskiego traktowania. Facet ma podbijać, napierać, przygniatać do ściany, klepnąć ostro w tyłek, ale odsunąć krzesło i wstać kiedy ona podchodzi.

I mówić jej co ona ma robić. Bo kobiety uwielbiają jak ktoś im mówi co mają robić.

To proste.

Nie proś. Bierz.

Nie pytaj. Działaj.

Kiedy kobieta mówi nie, a Tobie zależy próbuj tak długo, aż będzie twoja.

I nie obiecuj, jeśli czegoś nie czujesz. 

— Piotr C. https://pokolenieikea.com/2015/04/07/penis-to-za-malo-aby-byc-mezczyzna/#more-2182
Reposted frompanikea panikea viaKawaiiNamida KawaiiNamida
20:49
Samotność jest wtedy, jak każdy tramwaj jest dobry, bo gdziekolwiek pojedziesz, to czeka cię to samo. 
— Pitbull
Reposted fromostatni ostatni via48hrs 48hrs
20:48
0267 8d76 500
Reposted fromtfu tfu viajanealicejones janealicejones
20:45
8578 b143 500
20:43
2067 4d3a
Reposted fromanheros anheros viajanealicejones janealicejones
20:43
2622 d8f9 500
Reposted fromtfu tfu viayanek yanek
20:43
20:43
1784 4ece 500
Reposted fromOFFka OFFka viaiblameyou iblameyou
20:42
Żeby uleczyć ranę, musisz przestać ją dotykać.
20:42

Tak to się zaczyna.
Spoglądasz na kogoś,
kogo nie widziałeś nigdy przedtem
i nagle go rozpoznajesz.
To wszystko.
Po prostu go rozpoznajesz.
Tak to się zaczyna.

— Tony Parsons

July 09 2018

21:17
5486 49d6
Reposted fromEtnigos Etnigos viaspontaneous spontaneous
20:27
5486 49d6
Reposted fromEtnigos Etnigos viaspontaneous spontaneous
20:27
6688 0851 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabzium bzium
20:24
5376 d0fc
Reposted fromrenirene renirene viadunkellicht dunkellicht
20:23
0133 c6ed 500
20:14
Reposted fromfx00 fx00 viayanek yanek
20:14
5574 c22a
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viayanek yanek
20:13
3748 4dd1 500
Reposted fromtfu tfu viaiblameyou iblameyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl