Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 05 2018

19:00
0109 f16a
Reposted fromkatiuszak katiuszak viay-xcv-y y-xcv-y
18:58
18:53
8951 4ca8 500
Reposted fromNieOdejdeStad NieOdejdeStad viay-xcv-y y-xcv-y
18:49
8559 d4b6
Reposted fromnutt nutt viasininen sininen
18:40
Wie pani, bo mój największy problem polega na tym, że ja się chcę kontaktować z ludźmi, tylko te kontakty są niesatysfakcjonujące… że mnie męczą takie tematy konwersacyjne błahe.
— Małgorzata Halber
18:40
8799 c3db 500
Reposted fromzciach zciach viaeternaljourney eternaljourney
18:38
1959 2f5b 500
18:37
1699 5aa4
Reposted fromhagis hagis viasouxie souxie

July 28 2018

20:09
20:03
Ludzie gadają ze sobą w taki sposób, że uważam to za kolosalną i przegiętą stratę czasu. Co tam? Jak tam? Zajebiście? Tylko tyle. Ja jak już gadam, to potem chciałabym o tym pomyśleć. Chciałabym, żeby wszystko było na maksa i takie prawdziwe. Może jakaś głupia jestem? Dlatego siedzę głównie w domu.
— Nosowska
Reposted fromsfeter sfeter viawiezamelancholii wiezamelancholii
20:02
4503 eaa0 500
via Radość.
Reposted fromnutt nutt viablackheartgirl blackheartgirl
20:01
Pewnego dnia zobaczysz ją trzymającą za rękę kogoś innego, kto wykorzystał twoją szansę. Ona nawet cię nie zauważy, ponieważ będzie zbyt zajęta śmianiem się z jego głupiego żartu, a widzenie tego pięknego uśmiechu na jej twarzy i uświadomienie, że nie jesteś jego powodem, spali twoje serce. I wtedy do ciebie dotrze: to była ona. To zawsze była ona.
— znalezione.
19:59

Wróć do mnie, bo nie jestem spokojna
bez Ciebie,

bo nie jestem bezpieczna
bez Ciebie,

bo nie jestem
bez Ciebie.

— O. - "Wróć do mnie"
19:59
9165 4da8 500
Reposted frombwana bwana viadancingwithaghost dancingwithaghost
19:58
19:57
Czy już nie ma nikogo, z kim można porozmawiać o filmie, muzyce, czy sztuce? Ludzie żyją bez pasji i nie wiedzą co robić w życiu. Jakaś jebana wegetacja.
Reposted fromkrn krn viamyfuckingreality myfuckingreality
19:55
2156 c140
Reposted fromMiziou Miziou viablacktoblack blacktoblack
19:54
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablacktoblack blacktoblack
19:54
3854 7b79
Reposted fromiammistake iammistake viablacktoblack blacktoblack
19:54
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl