Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 18 2016

23:57
0538 13be
Reposted fromKarigane Karigane viaelentarie elentarie
23:56
7535 f1d8
23:54
8394 815e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaBalladyna Balladyna
23:51
Ludzie gadają ze sobą w taki sposób, że uważam to za kolosalną i przegiętą stratę czasu. Co tam? Jak tam? Zajebiście? Tylko tyle. Ja jak już gadam, to potem chciałabym o tym pomyśleć. Chciałabym, żeby wszystko było na maksa i takie prawdziwe. Może jakaś głupia jestem? Dlatego siedzę głównie w domu.
— Katarzyna Nosowska
23:46
Pod koniec liceum postanowiłem, że będę mówił tylko połowę tego, co myślę.
— Haruki Murakami

November 17 2016

18:55
W dojrzałym związku pojawia się spokój, pewność i duma z partnera. Z tego, co on robi, jaki jest, co mówi. Pojawia się wtedy we mnie pewien niezwykły rodzaj wibracji: to jest mój człowiek. Ten, o którym można marzyć, jest mój. Pierwsza namiętność przemienia się w coś, co nazwałabym ciepłem, przywiązaniem i uspokojeniem, poczuciem bezpieczeństwa i przyjemnością. On jest tylko dla mnie, ja tylko dla niego.
— Magdalena Cielecka
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viaTakhisis Takhisis
18:54
18:52
18:52
0972 0a82
a próbowałas?
Reposted frompiehus piehus viamarsjaninzmarsa marsjaninzmarsa
18:51
Nie jesteśmy wcale wspaniałym pokoleniem. Jesteśmy bandą przyspawanych do internetu, otępiałych od przestymulowania idiotów. Zamiast przeżywać cokolwiek, myślimy tylko jak o tym przeżyciu poinformować resztę.
— Jakub Żulczyk
18:46
8498 1efb 500
natasha
18:45
6341 5b21 500
Reposted frompjoter pjoter viasatyrlane satyrlane
18:43
Każdy z nas zasługuje na wielka przygodę. Przynajmniej jedną w życiu. Na moment, do którego można później wracać, mrucząc pod nosem: o tak, wtedy własnie czułam, że żyję.
— Cora Carmack
Reposted frompieprzycto pieprzycto viazabka zabka
14:06
7867 85b3 500
Reposted fromdudku dudku viaelczi elczi

November 15 2016

22:16
1891 0886
i don't mind if you reblog it or not, it's just perfect
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viainsanis insanis
22:04
Tak to się zaczyna. Spoglądasz na kogoś, kogo nie widziałeś nigdy przedtem i nagle go rozpoznajesz. To wszystko. Po prostu go rozpoznajesz. Tak to się zaczyna.
— Tony Parsons
22:04
2405 1b2b 500
Reposted fromkjuik kjuik viadrejk-e drejk-e
22:03
Niewielu jest ludzi, którzy się interesują tym, co kto inny myśli albo co ma do powiedzenia. W najlepszym razie słuchają cię, żebyś ty potem musiał ich wysłuchać. I wszyscy nawzajem wciskają sobie tony kitu. Czasami trafi się ktoś, kto wygląda, jakby słuchał, ale w końcu się wydaje, że tylko czai się na jedno twoje słowo, takie, od którego będzie mógł się odbić z własną opowieścią.
— William Wharton – Ptasiek
Reposted fromvaka vaka viamaliwa maliwa
22:02
9508 199d 500
Reposted fromintrigante intrigante viamaliwa maliwa
22:02
4438 0a72
Reposted fromconfusion confusion viamaliwa maliwa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl