Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2015

18:40
7745 5c7b
Reposted fromphancats phancats viadamiankosma damiankosma
18:39
8088 b889
Reposted fromweltensturm weltensturm viadamiankosma damiankosma
18:36
Reposted frommefir mefir viayanek yanek

April 06 2015

21:58

5 powodów, dla których uważam, że licencjat jest badziewny (nie, żebym mogła patrzeć jeszcze w Worda, ale my, tłumacze, w ogóle mamy takie masochistyczne zacięcie; miało być dziesięć, ale jednak nie dam rady)

 

1. Szanowane, uważane za trudne kierunki, na których trzeba czytać dużo grubych książek (nie lingwistyka, bo słowniki i czasopisma naukowe się nie liczą), nie są trzyletnie.

2. Trzyletnie kierunki studiów sprawiają, że ludzie na trzecim roku mają kryzys i już wcale nie chcą studiować tego, co studiują (a studiowaliby, gdyby licencjatu nie było), a przynajmniej tak im się wydaje.

3. Praca licencjacka ma tak małą wartość naukową, że nie obchodzi nikogo, łącznie z Tobą i Twoim promotorem (a jednak ma potencjał zniszczenia Twojej przyszłej kariery naukowej, albowiem wlicza się do dorobku naukowego branego pod uwagę przy habilitacji).

4. Licencjat wywołuje mnóstwo niepotrzebnego stresu, który znacznie trudniej zepchnąć na dno świadomości niż takie na przykład egzaminy końcowe w sesji letniej, zwłaszcza w lutym, kiedy promotor orientuje się, że nie zna Twojego tematu, a Ty musisz się zajmować sesją zimową.

5. Tytuł naukowy, który obrona tego papieru niby ofiarowuje, jest warty nic (da się sprzedawać w Starbucksie równie dobrze, jak po maturze – trudniej znaleźć kiepsko płatną pracę, bo niby ma się jakieśtam wyższe wykształcenie i już muszą Ci oferować wyższe pensje).

Reposted fromikaris ikaris vianattaly nattaly
21:54
7067 d175
Reposted fromcalifornia-love california-love via13-days 13-days
21:50
21:45
2209 5cdc 500
Wy tez?
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar viapapaja papaja
13:38
Jutro wracam do Wrocławia :)

April 05 2015

20:57
Mój zawsze tłumaczy żart, który właśnie opowiedziała, albo mówi drugi raz to samo, tylko we niej kolejności. Albo jak ignoruję to, co powiedziała, albo jak mówi coś, co nie jest pytaniem (wiec nie odpowiadam, tylko przyjmuję do wiadomości) to wlasnie tak mi płoną włosy.
20:54
5821 4d58

gamzee-thehonk-makara:

zidajane777:

Parents repeating themselves

I feel this on a spiritual level.

Reposted fromKreeon Kreeon viapapaja papaja
20:53
5718 a0ff 500
Reposted fromrejka rejka viayanek yanek
20:50

"- A czy ma pan w ogóle jakieś ludzkie uczucia?
- Mam.
- Na przykład?
- Głód.
- I co jeszcze?
- Nuda."

— Marek Hłasko
Reposted fromshar17666 shar17666 viagingeruby gingeruby
20:50
7627 e2ec 500
Reposted fromsiostro siostro viagingeruby gingeruby
20:50
7357 5958
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viagingeruby gingeruby
20:50
Bilet do Ciebie albo bilet do mnie kosztuje 19zł. Tylko zadzwoń.
Reposted byjuliasmith juliasmith

April 01 2015

21:34
8730 53b3 500
Reposted bydouxsouvenirsxcocainexnoisetalesszulacytrusowasannmarghhy
21:17

March 31 2015

21:25
9840 2389
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viagrzej grzej
21:25
Mówię do siebie: NIE MYŚL! Jest tyle kobiet, które nie myślą i jakoś im idzie.
— Krystyna Janda
Reposted fromrol rol viagrzej grzej

March 28 2015

21:07
8391 3632
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl