Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 26 2019

21:06

Kimkolwiek jesteś, bądź dobry.

Reposted frommarysia marysia viaharridan harridan
21:02
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć.
— Magdalena Witkiewicz - Zamek z piasku
20:59
Marek Hłasko mówił:
Chrystus chciał uzdrowić
naród
to go ukrzyżowali.
Nie należy się wygłupiać.
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viagrzej grzej
19:58
5188 75df 500
Reposted frompiehus piehus viaiblameyou iblameyou
19:58
4564 f8e9 500
Reposted fromamatore amatore viaelczi elczi
19:58
8061 b206
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viabylejaka bylejaka
19:56
4014 bd81 500
Reposted frompesy pesy viaelczi elczi

October 10 2019

05:56
9026 b90b 500
Reposted fromNeonPurplelight NeonPurplelight viagrzej grzej
05:54
Dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz - czujesz potrzebę dotyku; przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałaś kochać.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaharridan harridan

September 30 2018

21:26
"A może to ona była moją wielką miłością" - myślę teraz. "Może po prostu byłem za głupi, żeby to zrozumieć".
— Jakub Żulczyk "Wzgórze Psów"
21:26
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Piotr C.
Reposted fromnutt nutt viasouxie souxie
21:23
4650 9010 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaiblameyou iblameyou

September 29 2018

20:15
1697 2852 500
Reposted fromseaweed seaweed
20:13
6033 e3c4
Reposted fromcoffeeman coffeeman viaseaweed seaweed
20:13
0805 81a8 500
20:11
3542 34ba 500
MK | Bitamina
Reposted by1czerwca 1czerwca

August 05 2018

19:00
0109 f16a
Reposted fromkatiuszak katiuszak viay-xcv-y y-xcv-y
18:58
18:53
8951 4ca8 500
Reposted fromNieOdejdeStad NieOdejdeStad viay-xcv-y y-xcv-y
18:49
8559 d4b6
Reposted fromnutt nutt viasininen sininen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl